SUMMER SALE- Tusentals rabatterade produkter med upp till 60 % rabatt KÖP NU

REGLER OCH VILLKOR
Topforsport s.r.o.
Spoločnosť Topforsport s.r.o. ID: 29213291
VAT ID: CZ29213291
Med huvudkvarater i Brno, 615 00, Lazaretní 4298/11a, Tjeckien, företag inkorporerad i Commercial Register upprätthålls av regiondomstolen i Brno, section C, entry 66187 (16.4.2010)

E-handels butik: Top4Running.se

E-mail: info@top4running.se

Dessa regler och villkor för Topforsport s.r.o. gäller för försäljning och tjänster i e-handels butiken Top4Running.se och består av följande artiklar::

Artikel 1. - Generalla bestämmelser
Artikel 2. - Beställa Varor - Pris, betalning och leverans
Artikel 3.a – Annulleringsvillkor
Artikel 3.b - Frånträde från Köpeavtalet som ingåtts med hjälp av fjärrkommunikation
Artikel 4.a - Garantivillkor
Artikel 4.b – Reklamationsvillkor
Artikel 5. – Övriga bestämmelser
Artikel 6. - Ytterligare tjänster som tillhandahålls och särskilda kategorier av produkter
Artikel 7. – Slut bestämmelser

Artikel 1.
Generella Bestämmelser

 1. Säljaren är det kommersiella företaget Topforsport s.r.o., ID: 29213291, VAT ID: CZ29213291; med huvudkontor i Brno, 615 00, Lazaretní 4298/11a, Tjeckien, företaget införlivades i handelsregistret som förs av den regionala domstolen i Brno, sektion C, post 66187; stiftelsedatum: 16.04.2010 (hädanefter kallad “Säljaren").
 2. E-handels butiken drivs av Säljaren på hemsidan www.top4running.se ((hädanefter kallad “E-handeln“), via butikens webbgränssnitt (nedan kallat "gränssnittet").
 3. Dessa villkor reglerar ömsesidiga rättigheter och skyldigheter för parterna som ingår köpeavtalet (nedan kallat "Köpeavtalet") som ingås mellan Säljaren och varje fysisk person som beställer produkter eller tjänster (nedan kallat "Köparen" eller "Du") via Säljarens e-handel. Som sådan utgör dessa villkor och integritetspolicyn en oskiljaktig del av Köpavtalet.
 4. Genom att använda e-handeln accepterar Köparen integritetspolicyn som gäller all information som lämnas till Säljaren via gränssnittet och som kan samlas in under den operationen enligt gällande lagar. Hela policyn kan inspekteras här.
 5. Genom att lägga en beställning bekräftar Köparen allt av följande (a-d): De

      (a) är myndig eller har fått målsmans tillstånd att göra en beställning,
      (b) är bekant med dessa allmänna villkor, tillsammans med eventuella stödjande dokument,
      (c) har kapacitet att ingå ett juridiskt bindande avtal och
      (d) samtycker till insamling och behandling av personuppgifter i den utsträckning som är föremål för det ingångna köpeavtalet.

Artikel 2.
Beställa varor - Pris, betalning och leverans

 1. Gränssnittet ger information om tillhandahållna varor och tjänster inklusive priserna på enskilda produkter. Priserna är angivna inklusive moms och alla relaterade avgifter.
 2. All presentation av varor på gränssnittet är endast i informationssyfte, och Säljaren är inte skyldig att ingå köpeavtalet för sådana varor.
 3. Priserna på produkter är giltiga från och med det ögonblick då beställningen görs, med undantag för annullering som görs av Säljaren (Artikel 3.a Annulleringgspolicy).
 4. Leveransmetoder och deras villkor specificeras i avsnittet "Frakt och betalning" i gränssnittet. Leverans arrangeras av Säljaren inom Sveriges territorium. Fraktkostnaderna kan variera beroende på fraktsätt. Den specifika leveransmetoden väljs av Köparen med den aktuella prislistan tillgänglig i avsnittet "Kundkorg".
 5. Alla tillgängliga betalningsmetoder specificeras i avsnittet "Frakt och betalning" i gränssnittet. Säljaren accepterar inte några andra betalningsmetoder än de som anges i ovan nämnda avsnitt och som finns tillgängliga i "Kundkorgen" och kommer inte att hållas ansvarig för eventuella skador som kan resultera av att köparen försöker betala på något annat sätt.
 6. Köparen samtycker till användningen av fjärrkommunikationsmedel i samband med ingåendet av Köpeavtalet och Säljaren ansvarar inte för de kostnader som uppkommer för Köparen i samband med användningen av fjärrkommunikationsmedel i samband med ingåendet av Köpeavtalet (kostnader för Internetuppkoppling, telefonavgifter m.m).
 7. För att beställa produkter, fyller Köparen i beställningsformuläret i avsnittet “Kundkorg” i gränssnittet. Beställningsformuläret innehåller i synnerhet informationen om (a-d):

      (a) beställda produkter (Köparen lägger till varor i den elektroniska "Kundkorgen" på gränssnittet och kan välja ytterligare tjänster i „Kundkorgen“),
      (b) betalningssätt för köpeskillingen,
      (c) begärt leveranssätt med tillhörande kostnader och
      (d) ytterligare tjänster (om tillämpligt) och relaterade kostnader

(hädanefter kallad; "Beställning" eller "lägga en beställning").

 1. Köpeavtalet träder i kraft i det ögonblick som Köparen får e-postmeddelandet "orderbekräftelse" från säljaren, tillsammans med stödjande dokument i permanent form. Stöddokument kan inspekteras på följande sidor: Regler och Villkor , Sekretessvillkor
 2. Köparen kan även lägga beställningen via e-post, telefon eller andra medel för fjärrkommunikation enligt villkor som anges i gränssnittet. Oavsett på vilket sätt beställningen gjordes är den endast giltig vid mottagandet av "orderbekräftelsen" av Köparen ((se Artikel 2. (8)).
 3. Köparen ska till Säljaren betala inköpspriset för produkterna tillsammans med kostnader för emballering och leverans med föreskrivet belopp, om inte annat uttryckligen anges.
 4. Vid försening av leveransen kommer Köparen att informeras om detta via e-post. Annars kommer köparen att få ett e-postmeddelande som bekräftar att deras beställning har skickats.
 5. Innan beställningen skickas kan Köparen kontrollera och ändra den personliga informationen som anges i beställningen så att de kan korrigera eventuella misstag som inträffat under ifyllandet av beställningsformuläret eller till och med annullera beställningen (se artikel 3.a Annulleringsvillkor). Säljaren kommer inte att hållas ansvarig för att inte ta emot eller inte acceptera beställningen eller för att få mot ta felaktig information, vare sig den tillhandahålls avsiktligt eller oavsiktligt.
 6. Köparen accepterar det faktum att Säljaren kan tillkännage marknadsföringskampanjer "Gåva med köp". Reglerna för dessa kampanjer finns här. I så fall utgör dessa regler en integrerad del av reglerna och villkoren.
 7. Säljaren kan utfärda följande rabattkoder till köpare (a-b):

      (a) "Värderabattkod" ger registrerade och inloggade köpare rätt att tillämpa en fast värderabatt vid beställning. Efter att ha angett koden i fältet „Infoga ny rabattkod“ i Kundkorgen kommer köpeskillingen att reduceras med det angivna fasta värdet på rabatten. När koden är aktiv kommer priset på produkterna att reduceras i proportion till den specifiserade procentenheten på rabatten. Vid tillämpning av koden för köp av flera varor, kommer rabatten att tillämpas på varje vara separat och i proportion till dess bidrag till inköpspriset för beställda varor.
      (b) "Procentrabattkod" ger registrerade och inloggade köpare rätt att tillämpa en procentuell rabatt vid beställning. Priset kommer att sänkas i proportion till angiven prosentandel av rabatten.

Rabattkoden aktiveras efter att den angetts i "infoga" ny rabattkod i Kundkorgen eller under "mina rabattkoder" i din användarprofil. Rabatter som Säljaren lämnar till Köparen kan inte kombineras med varandra.

 1. Köparen förvärvar äganderätten till varan genom att både betala hela köpeskillingen för varan och överta den från Säljaren eller, överenskommet, tredje part.

Artikel 3.a
Anulleringsgsvillkor

 1. Köparen kan avbryta Beställningen via telefon (+420 222 74 64 24) eller e-post till e-mail fram till den tidpunkt då Säljaren ordnar transport till Köparen. Se till att ange ordernummer i den skriftliga avbokningen. Ordernumret anges i orderbekräftelsen, skickad till den angivna e-postadressen efter godkännande av Ordern och i beställningsöversikten av köparens användarprofil (se sekretessvillkor för mer om användarprofiler).
 2. Säljaren förbehåller sig rätten att annullera beställningen eller dess delar i något av följande fall (a-e):

      (a) varorna tillverkas eller levereras inte längre;
      (b) leverantören har väsentligt ändrat priset;
      (c) vid ett uppenbart fel i varans pris (dvs priset skiljer sig uppenbarligen från det pris som är vanligt för denna typ av produkt). Ett uppenbart fel i priset på varorna är till exempel ett pris som är 60 % lägre än det pris som är vanligt för denna typ av produkt;
      (d) förutsatt att faktureringsinformationen inte är korrekt eller inte kan verifieras;
      (e) Säljaren levererar inte till den angivna leveransadressen.
Om en sådan situation uppstår ska Säljaren omedelbart informera Köparen för att komma överens om ytterligare åtgärder.

 1. Kommersiell återförsäljning av varor som erbjuds av Top4Sport är inte tillåten. Säljaren förbehåller sig rätten att inte acceptera beställningen eller att frånträda köpeavtalet om de blir medvetna om att Köparen har för avsikt att sälja varorna kommersiellt.

Artikel 3.b
Frånträde från Köpeavtalet som ingåtts med hjälp av fjärrkommunikation

 1. Köparen har rätt att, helt eller delvis, frånträda Köpeavtalet utan att ange skäl inom 30 dagar från leverans av varan till denne eller en tredje part (annan än transportören) som Köparen har angett. Köparen måste skicka meddelandet om ångerrätt till Säljaren inom denna period. Köparen ska därefter returnera varan till Säljaren utan onödigt dröjsmål, senast inom 14 dagar från frånträdet från Köpeavtalet.
 2. För frånträde från Köpeavtalet kan Köparen använda mallen som tillhandahålls av Säljaren, som utgör en bilaga till dessa Villkor (se bilaga I). Vi rekommenderar att frånträdet sker genom att Köparen skickar ett otvetydigt meddelande till Säljaren. info@top4running.se
 3. Säljaren ska returnera pengarna till Köparen inom 14 dagar efter Köparens frånträde från Köpeavtalet, dock tidigast vid mottagandet av de returnerade varorna av Säljaren.
 4. Vid retur av varor beställda med rabattkod återbetalas endast det belopp som betalats per returnerad vara till Köparen (se artikel. 2.(14)).
 5. Förutom återbetalning av köpeskillingen har Köparen vid fullständig ångerrätt rätt till återbetalning av kostnader för leverans av varorna, dock till maxpriset för den billigaste transporten som Säljaren erbjuder. Kostnaderna i samband med returen av varorna ska stå för köparen.
 6. Köparen är medveten om att de inte kan, bland annat, upphäva (a-d):

      (a) Köpeavtalet för leverans av varor som har anpassats enligt Köparens önskemål;
      (b) Köpeavtalet för leverans av varor som är föremål för snabb försämring, samt varor som oåterkalleligt blandats med andra varor efter leverans;
      (c) Köpeavtalet för leverans av förseglade varor som tagits ut av konsumenten och inte kan returneras av hygieniska skäl;
      (d) Från köpeavtalet för leverans av digitala produkter om åtkomsten till den digitala produkten har påbörjats

 1. Ångerrätt från Köpeavtalet kan vägras om varan köpts av en företagare eller en juridisk enhet. I sådana fall ska de relevanta bestämmelserna i civillagen tillämpas.
 2. Köparen medger att om de returnerade varorna skadas, används utanför ramen för att fastställa deras avsedda användning eller till och med delvis förbrukas, ska rätten till ersättning för uppkommen skada tillkomma till Säljaren gentemot Köparen. Köparen medger att ersättningsbeloppet kommer att bestämmas av Säljaren med hänsyn till skicket på de returnerade varorna, och om varorna av Säljaren bedöms vara osäljbara kan skadeståndsanspråket ensidigt kvittas av Säljaren mot Köparens anspråk på återbetalning av köpeskillingen.
 3. Om Köparen samtycker till att ta över en gratis gåva tillsammans med de varor han köpt och Köparen frånträder Köpeavtalet, ska Köparen återlämna gåvan tillsammans med varan till Säljaren. I annat fall har Säljaren rätt att ensidigt kvitta värdet av en gåva som inte returneras mot Köparens rätt till återbetalning av köpeskillingen (se artikel 2.(15)).

Artikel 4.a
Garantivillkor

 1. Alla frågor som inte regleras här i ska regleras av civillagen och lagen om konsumentskydd, den senaste versionen.
 2. Om produkterna köps inom ramen för affärsverksamheten ska klagomålen regleras av tillämpliga bestämmelser i civillagen, den senaste versionen.
 3. Köparen ska inte acceptera ett skadat paket från transportören utan ska istället kontakta Säljarens kundtjänst. Om det skadade paketet övertas, ska reklamationen lösas med transportören.
 4. Vid godtagande av ett paket bör Köparen kontrollera varorna utan onödigt dröjsmål och skriftligen rapportera potentiella defekter via mejl inom 24 timmar, om möjligt inklusive foto- eller videodokumentation, till e-postadressen: info@top4running.se. Metoden för beskrivningen av defekterna och annan nödvändig information specificeras i artikel 4.b Reklamationsvillkor.
 5. Säljaren ansvarar gentemot Köparen för att varan är felfri vid övertagandet. Säljaren garanterar särskilt till Köparen att vid tidpunkten för godtagande av varan till köparen (a-e):

      (a) varorna har de egenskaper som avtalats mellan parterna; om sådan föreskrift saknas, har varan de egenskaper som beskrivits av Säljaren eller tillverkaren eller de som Köparen förväntar sig med hänsyn till varans beskaffenhet och på grundval av Säljarens eller tillverkarens reklam;
      (b) varorna är lämpliga för det ändamål som deklarerats av Säljaren eller det ändamål för vilket sådana varor vanligtvis används;
      (c) varornas kvalitet och design överensstämmer med det föreskrivna provet eller mallen, om kvaliteten eller designen fastställts enligt ett föreskrivet prov eller mall;
      (d) varornas kvantitet, storlek eller vikt motsvarar efterfrågan;
      (e) varorna uppfyller kraven i lagliga regler

 1. Bestämmelserna i ovanstående stycke gäller inte för fel på varor som säljs till ett lägre pris på grund av sådant fel, på vanligt slitage orsakat av normal användning, vid begagnad vara på en defekt som motsvarar graden av slitage resp. riva vid köparens accept, eller om det följer av varans beskaffenhet.
 2. Rätten till bristande fullgörande gäller inte för fel som uppstått till följd av användning i strid med bruksanvisningen, fel som härrör från mekanisk skada eller naturliga element. Reklamationer kan således endast göras gällande defekter som orsakats av ett materialfel eller av felaktig tillverkningsteknik.
 3. Säljaren ansvarar inte för skada som orsakats av en funktion eller fel på produkten.
 4. Köparen har rätt att göra gällande rätten från ansvar för fel i konsumentvaror inom 24 månader efter godtagandet av varan; denna period kan förlängas genom ett uttalande på garantikortet. Om garantitiden förlängs ska Säljaren fastställa villkoren och omfattningen av den förlängda garantin i garantikortet. I händelse av att ett garantikort inte finns ska skattehandlingen (fakturan) tjäna samma syfte.
 5. Det ögonblick då ett klagomål görs gällande är det ögonblick då Säljaren tar emot de begärda varorna från Köparen.
 6. I fallet med ett omotiverat och därför avvisat klagomål, samtycker Köparen till att betala Säljarens rimligt utlagda kostnader förknippade med klagomålsförfarandet utöver det normala förfarandet (särskilt kostnaderna för sitt eget expertutlåtande, kostnaden för juridiskt ombud, etc.). Köparens rätt att reglera kostnaderna för ett framgångsrikt reklamationsförfarande ska regleras av tillämpliga bestämmelser i civillagen.

Artikel 4.b
Reklamationsvillkor

 1. Vid reklamation angående varor köpta från Topforsport s.r.o. rekommenderas Köparen att gå till väga enligt DESSA instruktioner; eller så rekommenderar vi:
  • Skicka först ett e-postmeddelande med produktens namn, ordernummer och detaljerad beskrivning av anledningen till reklamationen till info@top4running.se. Vår kundtjänst hjälper dig gärna med att fylla i ett skadeformulär online eller informera dig om alternativa steg att följa.
  • Skicka de reklamerade varorona tillsammans med klagomålsnummret till den lokala adressen som anges i "så här gör du en reklamation" sektionen i webshoppen.
  • Vänligen leverera alla komponenter som kan hänföra sig till det påstådda felet tillsammans med varan, ge en exakt beskrivning av defekten eller i förekommande fall bevis på felet som uppstår på oregelbunden basis, kontaktuppgifter (telefonnummer, e- postadress), specifikation av rättigheter som du vill göra gällande i samband med reklamationen, försäljningskvitto (kopia) och/eller garantikort.
  • Köparen kan välja om han vill teckna försäkring för förlust, stöld eller förstörelse av paketet. Topforsport s.r.o. täcker inte några utgifter eller porto/fraktkostnader och kommer inte att vara ansvarig om paketet inte levereras och tar inte över paket som skickas med postförskott.
  Ovanstående rekommendationer ska inte påverka konsumentens möjligheter och rättigheter enligt rådande lagar, med ändringar, och deras syfte är att möjliggöra en lösning av klagomålet så snart som möjligt.
 2. Säljaren ska utfärda en skriftlig bekräftelse (reklamationsprotokoll) som anger datumet för hävdandet av rätten från ansvar för defekter, bekräftelsen av en reparation och dess varaktighet samt, eller i förekommande fall, metoden för reklamationslösningen.
 3. Reklamation ska lösas och brister avhjälpas utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar från reklamationsdagen, om inte Säljaren och Köparen kommer överens om en längre tid. Efter utgången av en sådan period har Köparen rätt att kräva en adekvat rabatt på köpeskillingen eller att frånträda Köpeavtalet.

Artikel 5.
Övriga bestämmelser

Val av skomodell

 1. Innan du väljer en produkt, vänligen överväg de egenskaper som krävs av den valda modellen, syftet och användningsvområdet (t.ex. typ av sport, typ av underlag etc.). Varje typ av varor produceras för en viss typ av användning och deras egenskaper är anpassade till sådan användning.
 2. När du väljer sportskor, se till att den valda storleken exakt motsvarar dina fötters behov. Välj noga typ av skor efter din fots form och bredd, höjden på fotvalvet, vristhöjden och formen på hälbenet. Det rekommenderas starkt att prova sportskor mycket noggrant. Foten måste vara ordentligt fixerad för att förhindra rörelse av foten inuti skon och efterföljande skador på innersulans foder i häldelen. Tyvärr kan en felaktigt vald modell, typ eller storlek på skor inte vara anledning till senare klagomål. Men du kan hitta många användbara verktyg i vår E-butik (storlekstabell, bloggar, shoe finder, etc.) eller så kan du kontakta vår kundtjänst direkt för hjälp.

Artikel 6.
Ytterligare tjänster som tillhandahålls och särskilda kategorier av produkter

 1. I avsnittet "Kundkorg" i gränssnittet reserverar säljaren sig rätten att erbjuda ytterligare tjänster till köparen på dennes begäran, nämligen (a-b):

      (a) "Förlängd returperiod"
      (b) "Leveransgaranti"

Till sin natur är det inte möjligt att frånträda tillhandahållandet av dessa tjänster efter att beställningen har skickats till köparen.

 1. "Leveransgaranti" tjänsten berättigar Köparen till ett omedelbart frånträde från Köpeavtalet och återbetalning vid skada, förlust av försändelse eller varor under leveransen. Efter köp av tjänsten åtar sig Topforsport att med prioritet hantera reklamationer för varor som skadats eller förlorats under transporten.
         - Det gäller alla transportsätt som erbjuds av Topforsport.
         - Köparen kan använda tjänsten från det förväntade leveransdatumet, meddelat i orderbekräftelsen, fram till 24 timmar efter leveransen av varorna.
         - Tjänsten kan endast köpas en gång per beställning. Tjänsten gäller alla fysiska varor i beställningen.
         - Tjänsten är inte en försäkring eller annan tjänst som tillhandahålls som en del av någon försäkringsverksamhet.
 2. "Förlängd returperiod" tjänsten berättigar Köparen att frånträda Köpeavtalet utan att ange skäl och returnera de köpta varorna under en längre tid. Standard ångerperiod (se artikel 3.b (1)) förlängs inom denna tjänst ytterligare med ytterligare 30 dagar. Ångerfristen är alltså 60 dagar eller längre om ett konsumentevenemang skulle förlänga nämnda period.
 3. Även för varor som returneras inom ramen för tjänsten "Förlängd returperiod" förbehåller sig Säljaren villkoret att varorna inte får användas, förfalla, helt eller delvis förbrukas eller skadas utöver att inspektera dem för att fastställa omfattningen av deras avsedda användning. Varorna ska returneras i originalförpackning och med intakta etiketter.
 4. Säljaren tillhandahåller Köparen en digital produkt som kallas "Presentkort" (nedan kallad "Presentkortet"). Presentkortet är en unik kod som är avsedd för betalning i e-shopen, där den kan användas för alla varor från det erbjudna sortimentet. Presentkortet kan endast lösas in efter användarregistrering och inloggning. Rabattkoden ska anges i fältet "Infoga ny rabattkod" i varukorgen. Priset för de valda varorna kommer sedan att reduceras med värdet på presentkortet. Om rabattkoden används för att köpa mer än en produkt gäller samma regler som för "Värderabattkod" (se artikel 2. (14.a)).
 5. Vouchern kan inte returneras eller återbetalas. Presentkortets värde kan endast användas vid ett engångsköp och kan inte användas för andra tjänster, transportbetalning eller som betalning vid leverans. Vouchern är giltig i 180 dagar från inköpsdatumet och blir ogiltig efter denna period.
 6. I händelse av att ett presentkort används för köp av varor och efterföljande retur av varorna inom den angivna perioden eller en accepterat reklamation, har Köparen bland annat rätt till återbetalning av presentkortets värde.

Artikel 7.
Slutbestämmelser

 1. Ogiltigheten av en bestämmelse häri eller av något avtalsmässigt arrangemang mellan parterna ska inte påverka giltigheten och effektiviteten av de återstående bestämmelserna.
 2. Dessa villkor gäller inte i fall där en person som avser att köpa produkter från Säljaren är en juridisk person eller en person som beställer varor inom sin verksamhet eller fristående yrke.
 3. En mall för meddelandet om frånträde från Köpeavtalet finns i en bilaga bifogad (se bilaga I).
 4. Köpeavtalet och alla stödjande dokument är upprättade på svenska och regleras av svensk lag.
 5. Dessa villkor träder i kraft den XXXX. Ändringar av villkoren förbehålls.

ANNEX I

Avträde från Köpeavtalet

 

Säljare:
Topforsport s.r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno, Tjeckien IČ: 29213291, VAT ID: CZ29213291

 

Korrespondensadress:
Topforsport s.r.o., Lazaretní 11a, 61500 Brno, Tjeckien

E-mail: info@top4running.se

VARNING! Denna adress ska endast användas om Köparen insisterar på att skicka meddelandet om ångerrätt med post istället för e-post, detta är inte en adress för retur av varor. Adressen för retur av varor finns i avsnittet "Hur man returnerar varor" i vår E-handels gränssnitt”

Köpare:
Namn, efternamn:
Adress:

Köparen meddelar härmed Säljaren att denne frånträder Köpeavtalet för följande varor:

 

____________________________________________________________________________

Datum för erhållande av varorna:
Order nummer:

 

Datum                                                                                                                   Köparens Signatur